Studenci IV roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Marii Gańczak przeprowadzili badanie obserwacyjne dotyczące noszenia masek ochronnych przez Polaków podczas pandemii SARS-CoV-2. 

Wyniki badania jednoznacznie wskazują, że istnieje pilna potrzeba wdrożenia kampanii promocyjnych, uświadamiających potrzebę i korzyść wynikającą z prawidłowego użycia masek po to, by przyczynić się do zwiększenia świadomości społeczeństwa dotyczącej ryzyka zakażenia koronawirusem oraz do przestrzegania zasad kontroli zakażeń podczas pandemii.

Raport przekazał nam Oskar Pasek, student IV roku kierunku lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego, dziękujemy.

 Raport opisowy o noszeniu masek ochronnych.pdf

materiały: infoserwis.uz.zgora.pl