Prezydent Miasta Zielona Góra informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, do zakończenia obowiązywania stanu epidemii, obowiązują nowe zasady dotyczące spraw z zakresu rejestracji pojazdów i praw jazdy w Wydziale Komunikacji.

  • Wydłuża się termin na zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z zagranicy lub zakupionego w kraju z 30 dni do 180 dni (obowiązuje do 31.12.2020 r.)
  • Wydłuża się termin na zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu do 180 dni (zgłoszenia takie można też załatwić przez platformę ePUAP)
  • Pozwolenia czasowe zachowują ważność do 14 dni od ogłoszeniazakończenia stanu epidemicznego
  • Prawa jazdy, których termin ważności upłynął (ze względu na badania psychologiczne lub lekarskie), zachowują ważność do 60 dni od ogłoszenia zakończenia stanu epidemicznego.
materiały: UM ZG