To już pewne. Jest pełny montaż finansowy dla realizacji tej ważnej inwestycji. Zabytkowy most w Cigacicach zostanie wyremontowany. 
Jeszcze w tym miesiącu ogłoszony zostanie przetarg, który ma wyłonić wykonawcę remontu mostu. Na inwestycję przeznaczono piętnaście milionów złotych z czego 80% stanowić będzie dofinansowanie centralne, a 20%, czyli około 3 miliony złotych, dołożone zostanie z budżetu miasta. Połączone zespoły robocze miasta i starostwa rozpoczęły pracę nad ostatecznym kształtem inwestycji. Dodajmy, że nie doszłoby do realizacji inwestycji gdyby nie zaangażowanie w sprawę posła Jerzego Materny oraz prezydenta Zielonej Góry.