Miasto dołoży 2,5 mln zł do inwestycji. Odnowiony ma być fragment ul. Zjednoczenia od skrzyżowania z ul. Herberta do miejsca, które znajduje się kilkadziesiąt metrów za krzyżówką z ul. Działkową.

Do przetargu stanęło kilka firm, każda z nich za wykonanie prac chciała więcej niż 1,8 mln zł. A taką kwotę na inwestycję miasto zabezpieczyło w budżecie. Najniższą ofertę – za 4 mln 300 tys. zł złożyła firma Kontrakt z Krosna Odrzańskiego. Ta sama, która odnowiła ul. Bohaterów Westerplatte. – Zdecydowaliśmy się dołożyć brakujące 2,5 mln zł – informuje Krzysztof Staniszewski, zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Drogami w magistracie. – Za te pieniądze będzie wykonany remont ul. Zjednoczenia. Prace obejmą odcinek od ronda na skrzyżowaniu z ul. Herberta i zakończą ok. 70 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Działkową.

W ramach inwestycji zostaną przebudowane zatoki autobusowe, chodniki i ciągi pieszo-rowerowe, zmodernizowana będzie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z ul. Działkową (sygnalizacja akomodacyjna, zależna od ruchu), przebudowane zostanie oświetlenie drogowe i kanalizacja deszczowa. Staniszewski nie wyklucza, że o ile znajdą się fundusze, miasto jeszcze w tym roku zleci firmie Kontrakt remont odcinka ul. Zjednoczenia od ronda PCK do ronda na skrzyżowaniu z ul. Herberta.

Miasto na pewno w tym roku zabezpieczy wiadukt nad linią kolejową. Chodzi m.in. o odwodnienie i wykonanie tzw. konstrukcji wspornej. Obiekt jest w fatalnym stanie. Remont jest w planach, ale trzeba jeszcze na niego poszukać źródeł dofinansowania.

rk