Wodociągi informują o kolejnym etapie renowacja sieci kanalizacyjnej na Trasie Północnej. Dziś w siedzibie Spółki Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji podpisano umowę na kolejny etap renowacji sieci kanalizacyjnej na Trasie Północnej.

W ramach środków unijnych poddane zostaną renowacji kolejne 2 km sieci i 34 studnie na odcinku od wysokości ul. Dekoracyjnej do Ronda Rady Europy. Inwestycja będzie przeprowadzona metodą bezwykopową przy zastosowaniu termoutwardzalnego rękawa nasączanego żywicami. Wykonawcą Zadania pn.: „Renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Zielona Góra – Etap II”, jest Konsorcjum firm: Cons Control System Marcin Kupiec (Lider), oraz Cons Control System Sp. z o.o. Sp. K. (Partner).

Wartość inwestycji to prawie 4 mln. złotych. Termin realizacji wynosi 10 miesięcy. W ul. Trasa Północna już w ubiegłym roku poddano renowacji ponad 700 m sieci kanalizacyjnej od wysokości ul. Dekoracyjnej do ul. Rzeźniczaka. Podpisana dzisiaj umowa to kolejny etap renowacji kanałów.

fot. Facebook Wodociągi ZG
dg - WZG