Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że do 29 listopada będzie można skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Przysługuje on rodzicom między innymi w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, jak również gdy te placówki nie mogą zapewnić właściwej opieki z uwagi na epidemię koronawirusa.

Jak informuje Agata Muchowska, rzeczniczka lubuskiego ZUS na dodatkowy zasiłek mogą liczyć nie tylko osoby opiekujące się dziećmi do 8 roku życia. Świadczenie przysługuje też ubezpieczonym rodzicom dzieci do lat 16, które mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, do 18 lat, w przypadku orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Warto podkreślić, że do zasiłku uprawnieni są rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych, jeśli nie mogą wykonywać pracy, bo muszą zapewnić opiekę nad taką osobą w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza podopieczny. A konkretnie chodzi o szkoły, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej lub inne placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze. Zasiłek należy się również wtedy, gdy z powodu Covid-19 dzieckiem nie może zająć się niania, z którą rodzic ma zawartą umowę uaktywniającą lub opiekun dzienny.

– Z kolei osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć wniosek w ZUS, można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych – uzupełnia Agata Muchowska.

(rk)-WZG