Pół roku ma firma LK Inwest z Wrocławie na wykonanie fundamentów pod planowaną szkołę muzyczną przy ul. Wyspiańskiego. – Wreszcie spełni się nasze marzenie – cieszy się Andrzej Łączak, przewodniczący rady rodziców.  Prace ruszą jeszcze w październiku.

fot. Monika Zapotoczna UM

To pierwszy etap długo oczekiwanej inwestycji. –  Trzeba było podzielić projekt na kilka etapów i szukać na nie pieniądze. Mieliśmy do wyboru: nic nie robić i czekać na rozwiązanie lub zaryzykować i rozpocząć budowę – tłumaczy prezydent Janusz Kubicki.

– Będziemy szukać pieniądze na kolejne etapy – wtóruje mu poseł Jerzy Materna.  – Jestem pewien, że je znajdziemy.

O potrzebie budowy nowej szkoły muzycznej mówi się od lat.  Jesteśmy jedynym województwem, gdzie do tej pory nie było Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, czyli takiej, w której dzieci uczą się nie tylko gry na instrumentach, ale również mają do dyspozycji normalną szkołę średnią. Rodzice od lat narzekają i starają się o nowy obiekt. Wspiera ich miasto, które na potrzeby szkoły przekazało dawny Dom Harcerza przy ul. Dzikiej. Żeby to było możliwe wybudowano nowy obiekty przy ul. Wyszyńskiego, który został oddany do użytku  dwa lata temu.

Teraz przyszedł czas na kolejny krok. We wtorek w magistracie podpisano umowę na wybudowanie, kosztem miliona złotych, fundamentów pod szkołę.

– To dla nas rodziców historyczny moment. Wreszcie nasze dzieci będą się mogły uczyć w normalnych warunkach. Będzie tradycyjna szkoła oraz specjalistyczne sale do nauki gry na instrumentach oraz sala koncertowa. Staramy się o to od 10 lat – cieszy się Andrzej Łączak, przewodniczący rady rodziców. Jest optymistą – zakłada, że przedsięwzięcie uda się zrealizować w ciągu trzech lat. To niełatwe zadanie, bo całość kosztować będzie ok. 35 mln zł. I trzeba je znaleźć m.in. w Warszawie.

– Będę to pilotował – zapewnia poseł Materna i żartuje, że temat jest mu bliski, bo w latach 60. sam uczył się grać na fortepianie. – Trochę z przymusu i bez większych efektów, ale moja żona wciąż gra na tym instrumencie. Stąd moje przekonanie, ze taka placówka jest bardzo potrzebna.

– To będzie budynek czterokondygnacyjny z dużą, profesjonalną salą koncertową na 340 miejsc i mniejszą kameralną na 120 miejsc – opowiada o projekcie Honorata Górna – dyrektorka szkoły. – Do tego dojdzie foyer oraz garderoby dla artystów. Oczywiście znajdą się w nim dobrze wyposażone sale lekcyjne do nauki gry na różnych instrumentach.

Dziś  w PSM I i II st. kształci się 320 uczniów pod kierunkiem 62 muzyków – artystów w ramach indywidualnych lekcji instrumentu oraz innych zajęć grupowych.  Każdy uczeń uczy się gry na instrumencie indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela instrumentu. W budynkach szkoły tygodniowo odbywa się ponad 1.000 godzin dydaktycznych, a rocznie szkoła organizuje ponad 200 koncertów.

Podpisana we wtorek umowa dotyczy wylania fundamentów pod Budynek Kształcenia Artystycznego. Osobne skrzydło stanowić będzie sala koncertowa, która połączy nowy obiekt z dawnym Domem Harcerza.

– Przejmujemy już plac budowy.  Prace zaczniemy jeszcze w październiku od palowania. Roboty powinniśmy skończyć za pół roku – zapewnia Krzysztof Łuksza – prezes zarządu LK Inwest, wrocławskiej firmy, która wykonuje inwestycję.

 

Nowa siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej w Zielonej Górze – konferencja prasowa.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. M. Karłowicza w Zielonej Górze uzyskała dofinansowanie z Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 – Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego. W tym roku planowane jest rozpoczęcie inwestycji – etap I – Budynek Kształcenia Artystycznego. Powstanie tak bardzo potrzebny i długo oczekiwany nowoczesny budynek dla szkoły, a tym samym dla miasta i całego województwa.Oprócz sal lekcyjnych szkoła pozyska dodatkowe, niezbędne pomieszczenia, których obecnie szkoła nie posiada: sale prób dla orkiestr, chórów i zespołów instrumentalnych, szatnię ogólną, szatnie dla młodszych uczniów przed zajęciami rytmicznymi, pomieszczenia sanitarne, socjalne i dla administracjiw wymaganej ilości, optymalne ciągi komunikacyjne.Uczniowie będą realizować zajęcia edukacyjne w ramach jednego obiektu, bez konieczności przechodzenia z budynku do budynku. Zwiększy się efektywność wykorzystania czasu przez uczniów, a tym samym nastąpi poprawa dostępności do kształcenia artystycznego dla utalentowanych dzieci i młodzieży z okolicznych mniejszych miast i wsi.Nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli, poprawa higieny pracy nauczycieli i pracowników szkoły.Nowy obiekt będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opublikowany przez Miasto Zielona Góra Środa, 30 września 2020

tc - ŁZ