Harcerz jest pożyteczny i niesie chętną pomoc bliźnim” – każda harcerka i każdy harcerz zna ten punkt Prawa Harcerskiego. Widząc potrzebę, harcerki i harcerze chcą na nią czym prędzej odpowiedzieć. Tak również stało się w przypadku pandemii koronawirusa – pełnoletni członkowie Związku Harcerstwa Polskiego ruszyli do służby, aby pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.

W Zielonej Górze w służbę zaangażowali się harcerze zarówno ze Związku Harcerstwa Polskiego jak i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Obie organizacje od dzisiaj rozpoczną służbę na terenie miasta. Z pomocą dotrą do całej Zielonej Górze, również do nowych dzielnic.

Jednym z pól służby jest pomoc osobom starszym, które często potrzebują wsparcia, chociażby w zrobieniu zakupów. W takiej pomocy najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo – przede wszystkim seniorów, dlatego harcerze niosący pomoc będą zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe oraz identyfikatory. Plakaty informujące o akcji sukcesywnie będą pojawiały się na teranie całego miasta.

 Instruktorzy harcerscy dbają także o rozwój harcerek i harcerzy – organizują zbiórki on-line, proponują im wiele rozwijających aktywności, które mogą być wykonane bez wychodzenia z domu. Na specjalnie stworzonym wydarzeniu „A gdy zbiórek nie ma…” na portalu Facebook harcerki i harcerze z całej Polski dzielą się pomysłami na to, jak produktywnie wykorzystać czas spędzany w domach.

Ważnym aspektem harcerskiej służby jest też przekazywanie informacji – rzetelnych i pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Jako organizacje wychowawcze, Związek Harcerstwa Polskiego i Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej posiadają możliwość dotarcia z rzetelnymi informacjami do dużej liczby młodych osób. Dzięki temu mają one pełny ogląd sytuacji oraz wiedzą, jak postępować w sytuacji w jakiej się obecnie znaleźliśmy.