W przyszłym tygodniu czekają nas konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji, spacer studyjny m.in. wokół zamkniętego górnego pałacu w Ochli oraz dwie publiczne debaty o planach przestrzennego zagospodarowania.

Pałac w Ochli, często nazywany dworem, jest zabezpieczony i przed laty był remontowany. Nie ma do niego wstępu. Należy do Muzeum Etnograficznego. Zdaniem szefostwa muzeum, zarówno skansen jak i pałac znakomicie wpisują się w program rewitalizacji.

– Jest pomysł, by powstało tutaj Centrum Kultur Europejskich. W przyszłości w pałacu będą się odbywać wystawy, występy teatralne, koncerty i wydarzenia kulturalne – mówi Małgorzata Maśko-Horyza, dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta. – Jak to może wyglądać w praktyce, chcemy sprawdzić podczas spaceru studyjnego, który organizujemy 16 lipca o godz. 17.00. Może przyjść każdy. Spotykamy się koło sklepu przy skrzyżowaniu ulic Ochla-Zielonogórska i Ochla-Kożuchowska. Będzie z nami dyrektor skansenu. Spacer zapowiada się ciekawie.

Muzeum proponuje rozbudowę sieci ścieżek rowerowych i ścieżek edukacyjnych łączących m.in. skansen z pałacem. Teren ma być oświetlony. Mowa jest o nowych nasadzeniach i uruchomieniu w budynku kawiarni. Wpisany do rejestru zabytków pałac ma zacząć żyć. Szacowany koszt remontu to 10 mln zł.

Spacer studyjny po Ochli to jeden z elementów konsultacji zmian w Gminnym Programie Rewitalizacji. Otwarte spotkanie w tej sprawie odbędzie się 15 lipca o godz. 17.00 w budynku MOPS, ul. Długa 13. Jedną ze zmian w GPR jest rozszerzenie programu o kwestie związane z gromadzeniem wody. Zmiany klimatyczne powodują, że jednej strony trzeba szybko odprowadzić wodę podczas gwałtownych opadów, równocześnie zachowując jej jak najwięcej w różnego rodzaju zbiornikach.

Trwają też konsultacje nad zmianami w planach przestrzennego zagospodarowania. Przypominamy terminy.

  1. Plan w rejonie ul. Stary Kisielin-Pionierów Lubuskich i ul. Stary Kisielin-Przedszkolna. Ewentualne uwagi do tego projektu są zbierane do 24 lipca br.
  2. Plan dla północnej części Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Nowym Kisielinie. Głównym zamiarem tworzonego dokumentu jest wprowadzenie przeznaczenia usługowego i umożliwienie budowy Parku Technologii Kosmicznych. Na ewentualne uwagi do rozwiązań przyjętych w projekcie planu jest czas do 3 sierpnia br.
  3. Zmiany planu obowiązującego dla terenu położonego w Drzonkowie w rejonie ulic: Klonowa, Modrzewiowa i Olimpijska. Zmiana obejmuje wyłącznie część tekstową – zapisy w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych. Uwagi można składać do 24 lipca br.
  4. Plan dla rejonu ul. Nowojędrzychowskiej. Projekt planu w głównej mierze sporządzany jest w celu umożliwienia realizacji zjazdów na posesje wzdłuż tej ulicy. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 14 lipca br. o godz. 14.00; uwagi do projektu planu można składać do 3 sierpnia br.
  5. Plan dla rejonu ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Rozwiązania przyjęte w projekcie mają charakter porządkujący i służą przede wszystkim umożliwieniu realizacji nowych miejsc parkingowych w ramach programu Parkingi 1000+. Dyskusja publiczna odbędzie się 15 lipca br. o godz. 14.00; uwagi można składać do 31 lipca br.

Dyskusje odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Podgórnej 22 w pokoju nr 810.

(tc) - ŁZ