Magistrat wykłada do publicznego wglądu dwa plany. Dotyczą one rejonu dworca PKP i ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania.

A – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Dworcowej

Chodzi o teren wokół hotelu Retro pomiędzy ul. Dworcową i Chopina. Plan dotyczy tylko kilku budynków. – Projekt planu sporządzany jest na wniosek inwestora w celu umożliwienia rozbudowy zlokalizowanego w granicach opracowania hotelu – wyjaśnia Agnieszka Fabiańczyk, szefowa Biura Planowania Przestrzennego i Urbanistyki w urzędzie miasta.

Terminy: Plan jest wyłożony do 6 grudnia. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 27 listopada, godz. 13.00. Uwagi można składać do 20 grudnia. Plan znajduje się też na stronie internetowej miasta: www.zielona-gora.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

 

B – wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ronda Nauczycieli Tajnego Nauczania i ul. Moniuszki.

Chodzi o teren wzdłuż dawnej linii kolei szprotawskiej. Obecnie znajdują się tam głównie garaże. – Projekt planu umożliwia budowę parkingu naziemnego w okolicy istniejącego obiektu handlowego i pobliskiej zabudowy mieszkaniowej – tłumaczy A. Fabiańczyk.

Terminy: Plan jest wyłożony do 6 grudnia. Można go oglądać w urzędzie miasta, ul. Podgórna 22, VIII piętro, pokój 809, w godz. 8.00-14.00. W urzędzie, w pokoju 810 odbędzie się też publiczna dyskusja – 28 listopada, godz. 13.00. Uwagi można składać do 20 grudnia. Plan znajduje się też na stronie internetowej miasta: www.zielona-gora.pl w zakładce „Planowanie przestrzenne”.

(tc)