W środę, 1 lipca, w godzinach 11.00 – 13.00 każdy chętny do służby w policji może wspólnie z policyjnymi instruktorami sprawdzić na czym polega test sprawności fizycznej i poćwiczyć pokonywanie toru przeszkód. Policja zaprasza do sali gimnastycznej LO nr III przy ul. Strzeleckiej 9 w Zielonej Górze.

Policyjni instruktorzy na specjalnie przygotowanych torach przeszkód demonstrują prawidłowe wykonanie zadania. Pokonanie toru przeszkód jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego. Żeby zostać policjantem, należy przejść pozytywnie procedurę rekrutacyjną. Jednym z etapów, który czeka kandydatów do służby w policji jest TSF czyli test sprawności fizycznej. Polega on na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący – 1 min 41 s. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.

Lubuska Policja w trosce o jak najlepsze przygotowanie kandydatów zorganizowała spotkania z wyszkolonymi instruktorami Policji, którzy podczas zajęć będą demonstrować prawidłowość tego etapu kwalifikacyjnego i korygować ewentualne błędy kandydatów. Takie spotkanie daje możliwość sprawdzenia swoich umiejętności i sprawności, a instruktorzy chętnie podpowiedzą jak technicznie pokonywać przeszkody, aby zrobić to sprawie, szybko i zmieścić się w założonym czasie. Spotkania takie organizowane dla kandydatów cieszyły się zawsze dużą popularnością. Zapraszamy wszystkich chętnych!

Kandydaci do służby w policji oraz osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, chcący przygotować się do testu sprawności fizycznej i przystąpić do próby pokonania elementów toru przeszkód, będą mieli możliwość poćwiczyć:

1 lipca 2020r. w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego nr III w Zielonej Górze przy ul. Strzeleckiej 9 w godz. 11:00 – 13:00

Kolejne terminy:

8, 15, 22 i 29 lipca br. W godz. 11.00-13.00

KMP Zielona Góra