Zielonogórscy policjanci aktywnie włączają się po raz kolejny w kampanię na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach: „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo”, prowadzoną przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego. Ta kampania ma na celu zwrócenie uwagi kierujących na zagrożenia związane z nieprawidłowym oświetleniem pojazdów. W Zielonej Górze, w określonych terminach, kierowcy będą mogli bezpłatnie sprawdzić oświetlenie swoich pojazdów w okręgowej stacji kontroli pojazdów „Masa” przy ul. Sulechowskiej 32.

Podczas trwania działań, w dniach 24 października oraz 7 i 21 listopada2020r. odbędą się ogólnopolskie „dni otwarte” na stacjach diagnostycznych posiadających patronat Instytutu Transportu Samochodowego i Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. W Zielonej Górze w tych terminach bezie można bezpłatnie skontrolować oświetlenie swojego pojazdu w Okręgowej stacji kontroli pojazdów „Masa” przy ul. Sulechowskiej 32.  Ponadto aplikacja Yanosik doprowadzi osoby z niej korzystające do najbliższej stacji kontroli pojazdów wspierających kampanię.

W okresie jesienno-zimowym, gdy widoczność jest utrudniona nawet w ciągu dnia, prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, dlatego policjanci ruchu drogowego w wybranych terminach będą prowadzili działania kontrolno-prewencyjne, podczas których zwrócą szczególną uwagę na światła pojazdu i przekażą kierującym informacje gdzie można bezpłatnie te światła skontrolować.

Pamiętajmy, że sprawne, prawidłowo wyregulowane światła pozwalają kierowcy wcześniej dostrzec przeszkodę bądź pieszego poruszającego się jezdnią lub poboczem. Jeśli oświetlenie pojazdu jest nieprawidłowe, to w złych warunkach atmosferycznych i przy niedostatecznej widoczności, wzrasta prawdopodobieństwo wypadku drogowego. Prawidłowe działanie świateł ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych.

Terminy bezpłatnych kontroli oświetlenia pojazdu w Zielonej Górze:
Okręgowa stacja kontroli pojazdów „Masa”, ul. Sulechowska 32

24 października, 7 listopada, 21 listopada br.

W kampanię „Twoje światła – Nasze bezpieczeństwo” obok Policji włączają się także Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Polski Związek Motorowy, Firma Neptis S.A. – operator znanego wśród kierowców komunikatora Yanosik oraz firma Screen Network S.A. – dysponująca wysokiej jakości ekranami LED rozlokowanymi na terenie całego kraju.

KMP - ZG