To tylko dwa z wielu tematów poruszonych podczas wtorkowej sesji rady miasta. Po raz pierwszy radni korzystali z nowego systemu prowadzenia sesji zdalnej. Oprogramowanie sprawdziło się i dyskusja oraz głosowanie przebiegały sprawnie. Nie można też było narzekać na jakość dźwięku.

Pierwszą uchwałą przyjętą przez radnych był program ochrony środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą do 2027 r. – To ramowy program, który będzie modyfikowany w zależności od możliwości skorzystania ze środków zewnętrznych. Daje nam on szanse ubiegania się o dofinansowania, które zostaną przeznaczone na ochronę środowiska – zaznaczył wiceprezydent Dariusz Lesicki. Swoje uwagi do planu złożył m.in. Mariusz Rosik (PO). – Po macoszemu potraktowano sprawę hałasu przemysłowego. W Zielonej Górze są duże zakłady pracy, które emitują hałas przez całą dobę. Jest on uciążliwy, np. dla mieszkańców Chynowa – stwierdził radny.

D. Lesicki odpowiedział, że przyjrzy się mapie akustycznej miasta. Radny Marcin Pabierowski (PO) dopytywał o nową lokalizację punktu pomiaru jakości powietrza oraz o wymianę kopciuchów. Okazało się, że lokalizacja punktu jest właśnie uzgadniana. – Jeśli chodzi o wymianę pieców na nowoczesne, pieniądze na ten cel dostanie każdy, kto zgłosi się indywidualnie i spełnia wymagania. W obiektach komunalnych wymienionych zostanie 160 pieców w ciągu dwóch lat. 50 proc. kwoty dofinansuje Unia Europejska – włączył się do dyskusji wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk.

Radni postanowili wycofać zgodę na przekazanie działki Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska. Miała być ona wykorzystana pod budowę nowoczesnego laboratorium, jednak WIOŚ nie uzyskał pieniędzy na tę inwestycję. Swoje wątpliwości wyrazili radni Andrzej Brachmański (Zielona Razem) oraz Jacek Budziński (PiS). Stwierdzili, że warto poczekać aż WIOŚ zbierze odpowiednią kwotę na budowę. – Uważam, że w obecnej sytuacji lepiej jest sprzedać te działki. Pieniądze wpłyną do kasy miasta. Jeśli WIOŚ zwróci się do nas w sprawie budowy laboratorium, znajdziemy inną działkę – zapewnił prezydent Janusz Kubicki.

Radni długo dyskutowali o przyjęciu oświadczenia wspierającego apel wystosowany przez sejmik województwa do premiera. Dotyczy on rozwiązań komunikacyjnych i rozwoju transportu w województwie lubuskim. Apel przygotowany przez radę miasta skupia się na Zielonej Górze. – Proszę o przyjęcie tego oświadczenia. Dzięki niemu premier zwróci uwagę na nasze miasto. Apel został przygotowany przez zespół ekspertów, który rozważał różne opcje, a wybrał te najlepsze – podkreślił radny Paweł Zalewski (niezależny). Ostatecznie większość radnych była za przyjęciem oświadczenia.

(ap) ŁZ