Miasto zaprasza mieszkańców oraz wszelkie instytucje i organizacje do konsultacji społecznych projektu dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Zielonej Góry”.

Wypełniony formularz konsultacyjny należy przesłać na adres e-mail: biuroZIT@um.zielona-gora.pl lub odesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Zielona Góra, Wydział Funduszy Europejskich, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra do 16 listopada 2020 r.

Miasto Zielona Góra – Urząd Miasta Zielona Góra zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu: „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Zielonej Góry”, które odbędą się w dniach 2-16 listopada 2020 r.

Ze względu na trwający stan epidemiczny, zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. Publikujemy formularz konsultacyjny w wersji do druku i edytowalnej.

Uwagi prosimy zgłaszać na załączonym formularzu konsultacyjnym, który należy przesłać:

  1. drogą elektroniczną – na adres mailowy: biuroZIT@um.zielona-gora.pl
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres: Urząd Miasta Zielona Góra,
    Wydział Funduszy Europejskich, ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra

 Opracowanie „Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Zielonej Góry” sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny.

Załączniki