Letni semestr na Uniwersytecie Zielonogórskim rozpocznie się 27 lutego bez zmian w formie kształcenia – poinformował Uniwersytet Zielonogórski. – Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie zmieni się od 6 kwietnia zdalnie odbywać się będą tylko wykłady.

Jak tłumaczy Ewa Sapeńko, rzeczniczka uczelni zajęcia zdalne będą prowadzone na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich i studiach doktoranckich. – Część zajęć, tj. ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów, seminariów dyplomowych, których nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość czy praktyk zawodowych – do 6 kwietnia będzie odbywać się w trybie stacjonarnym lub hybrydowym – dodaje E. Sapeńko. – Do 29 stycznia na stronach wydziałowych pojawi się szczegółowy wykaz tych zajęć.

Od 6 kwietnia, jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie zmianie, zdalnie będą realizowane tylko wykłady. Pozostałe zajęcia, na wszystkich wydziałach, będą się odbywały już całkowicie w trybie stacjonarnym – oczywiście przy zachowaniu pełnego reżimu sanitarnego.

(rk)-WZG