Jak co roku, Prezydent Miasta Zielona Góra nagradza najlepszych absolwentów zielonogórskich szkół oraz laureatów i finalistów olimpiad rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół przyznawane są zgodnie z uchwałą nr VII.136.2019 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie warunków, form, zakresu oraz trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół.

Dyrektorzy szkół wnioskują o stypendia dla:

1) „najlepszego absolwenta szkoły” (w zespole z każdego ostatniego poziomu kształcenia: szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej);

2) „naukowe” – dla laureatów lub finalistów olimpiad – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Liczba stypendiów dla najlepszych absolwentów przyznawana jest danej szkole proporcjonalnie do liczby absolwentów szkoły.

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Prezydent Miasta Zielona Góra nagradza stypendiami naukowymi uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy są laureatami i/lub finalistami olimpiad interdyscyplinarnych, przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych, tematycznych oraz turniejów, o których mowa w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Prezydent Miasta Zielona Góra za odniesione sukcesy nagradza również ich współtwórców, czyli nauczycieli i dyrektorów szkół ponadpodstawowych.

Co roku wyróżnione są również klasy z zielonogórskich szkół, które uzyskują czołowe miejsca w regionie i w Polsce w konkursie Matematyka Bez Granic organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski.

materiały: UM ZG