Każdego roku przed Bożym Narodzeniem studenci Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, z klasy wokalnej prof. dr hab. Bogumiły Tarasiewicz, przygotowywali koncert świąteczny w Piekarni Cichej Kobiety. W czasie pandemii nie mogli się jednak spotkać, by kolędować wspólnie z publicznością. Zapraszają więc słuchaczy do swoich domów.

Realizacja, montaż, dźwięk: Katarzyna Kucharz

Wykonawcy: Justyna Kozłowska, Martyna Musiał, Emilia Krawcewicz, Katarzyna Kucharz, Alicja Boś, Wiktoria Kalarus, Alicja Stefańczyk, Mateusz Dombrowicz.

Zaproszeni goście: Martyna Dziechciaruk, Agnieszka Janiszewska, Grzegorz Ogłoziński, Hania Kalarus, Marcin Kalarus, Ewa Kalarus, Roman Kalarus, Sylwia Kalarus, Mateusz Kozłowski, Helena Kozłowska, Agnieszka Kozłowska, Piotr Markowicz, Aleksander Nowak, Wojciech Bela, Jakub Gościniak, Wiktor Grabowiecki.

uz