Tag: wioleta haręźlak

fot. Piotr Jędzura - ŁZ

Nagrody dla nauczycieli

Dzisiaj w bibliotece Norwida, prezydent Janusz Kubicki nagrodził zielonogórskich pedagogów z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w roku szkolnym...

Nauczyciele odebrali awanse

Dzisiaj w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza”, 42 zielonogórskich pedagogów odebrało awanse na stopień nauczyciela mianowanego. Nominacje wręczyła Wioleta Haręźlak, dyrektor departamentu...