Dzisiaj (21 lutego) rozpoczyna się Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Jest to inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, w którym czynny udział biorą policjanci, psycholodzy, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych. Poprzez liczne rozmowy, spotkania i konsultacje przekazują praktyczne informacje dotyczące m.in. poinformowania organów ścigania o przestępstwie, pomocy w przypadkach przemocy domowej czy sposobach radzenia sobie z problemami.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem rozpoczyna się w tym roku 21 lutego. Lubuscy policjanci spotykają się w specjalnych punktach konsultacyjnych z mieszkańcami, aby przekazać im praktyczne informacje związane z problematyką przestępstw. Porady  te mają na celu zapoznanie osób pokrzywdzonych z przysługującymi im uprawnieniami w postępowaniu karnym, w tym w szczególności w postępowaniu przygotowawczym, uprawnieniami i obowiązkami osób występujących w charakterze świadka czy też podejrzanego. Jeśli mamy uzasadnione podejrzenie, że jesteśmy ofiarą przestępstwa lub nawet nie jesteśmy tego pewni, a chcielibyśmy się kogoś poradzić drzwi lubuskich komend i komisariatów zawsze będą otwarte.

Fachowych porad poza lubuskim policjantami udzielą również przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych, psycholodzy, pedagodzy czy pracownicy socjalni. Przedstawiana będzie też informacja o organizacjach, które w 2020 roku świadczą pomoc finansowaną z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Lista organizacji jest dostępna pod adresem: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy.

Opracował: podkom. Maciej Kimet
Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.

 

DYŻURY POLICJANTÓW KMP W ZIELONEJ GÓRZE:

 

  1. Od 24 do 28 lutego – dyżur telefoniczny w godzinach 8.00 – 15.00 pod numerem 68 4762150 – w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym KMP w Zielonej Górze
  2. 25.02.2020r.  w godzinach 16.00 – 18.00 Dyżur w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul.Piaskowa 9e, Zielona Góra, tel: 68 3244900 – sierż.szt. Karolina Jabłonka
  3. 27.02.2020r.  w godzinach 16.00 – 18.00 Dyżur w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul.Piaskowa 9e, Zielona Góra, tel: 68 3244900 – podinsp. Małgorzata Barska