Ulica Jedności. Lata 70. Może początek 80. Już chciałem napisać, że od tego czasu zmieniły się tylko marki samochodów tutaj parkujących. I ich ilość. Skody, maluchy, stare mercedesy i ten wieczny bruk… To jedna z najbardziej zakonserwowanych miejskich ulic. Zmiany w zasadzie tutaj nie dotarły. Ubyło tylko kilka kamieniczek przed wódkami (idąc od strony ul. Reja). Może nie były reprezentacyjny ale zastąpił ja zakładowy parking, który cudem też nie jest – pisze Tomasz Czyżniewski.

W ostatnim „Łączniku Zielonogórskim” przypominam 1 lutego 1991 r. Tego dnia zmieniono nazwy wielu ulic we naszym mieście, pozbywając się komunistycznych patronów: Lenina, Bieruta, Nowotki itd. W ramach tej akcji „skrócono” również Jedności – wcześniej nazywała się Jedności Robotniczej. Jest w tym sprawiedliwość dziejowa, bo Jedności Robotniczej wprowadzono na cześć powstania PZPR w 1948 r. Nazwa to obowiązywała od 16 lutego 1949 r. Wcześniej (od 1945 r.) była to ul. 3 Maja. Do tej nazwy wrócić już nie można było, bo w mieście już funkcjonowała al. Konstytucji 3 Maja. Oczywiście przedwojenna nazwa – Berlinserstrasse (Berlińska) nie wchodziła w rachubę. Dlatego radni wyrzucili drugi człon i zamiast Jedności Robotniczej mamy ul. Jedności. Diabli wiedza jakiej lub kogo z kim, ale nikomu to nie przeszkadza…
Fot. Bronisław Bugiel
Uwaga! Przypominam, że pisząc o dawnej Zielonej Górze czasami wykorzystuję również Wasze wspomnienia. Dopisanie uwag i wspomnień traktuję jako zgodę na publikację. W ten sposób razem możemy ciekawiej opowiadać o naszym mieście.
facebook Tomasz Czyżniewski