Uniwersytet Zielonogórski odwołuje zajęcia. Zajęcia nie będą odbywały się do odwołania. Być może część wykładów będzie odbywało się w trybie e-learnigu.

W związku ze wzrastającym w naszym kraju zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem SARS-CoV-2,  Zespół Antykryzysowy Uniwersytetu Zielonogórskiego podjął decyzję o bezterminowym odwołaniu z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 wszystkich form zajęć dydaktycznych. Dotyczy to również zajęć kulturalnych i sportowych. Niedostępna dla korzystających z wypożyczalni i czytelni będzie również Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Studenci  mieszkający w domach studenckich mają nakaz opuszczenia ich do 13 marca br.  Nakaz ten nie dotyczy obcokrajowców.

To, że zostają odwołane zajęcia dydaktyczne nie oznacza, że Uczelnia będzie zamknięta. Wszyscy pracownicy – naukowi, dydaktyczni, administracja i obsługa wykonują swoje obowiązki w miarę możliwości normalnie.

Podtrzymane jednak pozostają decyzje dotyczące wprowadzenia obowiązku ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy, a w celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystanie dostępnych organizacyjnych, technicznych i elektronicznymi środków komunikacji (telefon, wideokonferencje, poczta elektroniczna, poczta wewnętrzna itp.).

Szczegóły znajdują się w Komunikacie Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisanego przez Rektora UZ prof. dr. hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego (w załączniku). >>> Komunikat nr 5 z dn. 11.03.2020

Radio Index