Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego, prof. Wojciech Strzyżewski, poinformował o zmianie organizacji zajęć dla studentów. Od tej soboty (17 października) uczelnia przechodzi na kształcenie zdalne. W ten sposób władze UZ zamierzają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Na odległość będą odbywać się także dyżury i konsultacje wykładowców oraz zajęcia na studiach podyplomowych i w szkołach doktorskich. Zajęcia kliniczne dla studentów Collegium Medicum będą zaś zorganizowane na zasadach ustalonych przez dziekana tej jednostki i prorektora ds. jakości kształcenia.

Zmiana trybu zajęć na nauczanie zdalne obowiązuje do odwołania.

Zgodnie z Komunikatem Rektora UZ od 17 października br. wszystkie zajęcia na naszej uczelni realizowane będą zdalnie.

Opublikowany przez Uniwersytet Zielonogórski Środa, 14 października 2020

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index