Uniwersytet Zielonogórski i Krajowi Producenci Leków rozpoczynają współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczo- rozwojowych, komercjalizacji wyników realizowanych wspólnie projektów, a także organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów w firmach farmaceutycznych. 

List intencyjny między Polskim Związkiem Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego a Instytutem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego podpisano w czwartek (27.08) w Zielonej Górze.

– Niezmiernie się cieszę, że możemy współpracować z branżą farmaceutyczną – powiedział rektor elekt Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski. – Jest to branża, która rozwija się bardzo dynamicznie. Badania prowadzone przez producentów leków są niezwykle istotne z punktu widzenia społecznego, a nasza współpraca naukowa będzie się opierała właśnie na pracach badawczych. Ale będzie też dotyczyć kształcenia studentów  i doktorantów. Przypomnę, że doktoranci mogą łączyć badania naukowe na uczelni z pracą zawodową w jednostkach innowacyjnych – to tzw. doktoraty wdrożeniowe. Jestem przekonany, że ten rodzaj współpracy podniesie działalność Uniwersytetu na zupełnie inny pozio.

–  Mamy nadzieje, że takie inicjatywy przyczynią się do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki –  dodał Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF. – Jej rozwój wymaga współpracy uczelni i instytutów badawczych dysponujących potencjałem naukowym oraz przedsiębiorców absorbujących nowe technologie.

Kierunek biotechnologia jest jednym z młodszych kierunków studiów i stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie na kadry dla innowacyjnej gospodarki.

Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego reprezentuje 15 wiodących krajowych producentów leków. Zrzesza firmy polskie i te, które zdecydowały się w Polsce rozpocząć działalność produkcyjną.

Współpraca biznesu z nauką

Przemysł farmaceutyczny jest branżą strategiczną dla poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Wiele firm farmaceutycznych kooperuje już z uniwersytetami w naszym kraju. Pierwszy raz jednak współpracę taką zaczyna związek pracodawców producentów leków.

Zakres współpracy

Podpisany w Zielonej Górze list intencyjny przewiduje prowadzenia wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych oraz realizację projektów związanych z opracowywaniem innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, a także ich wdrażanie i komercjalizację. Zakłada też wspólny udział w programach badawczych MNiSW, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych. Zaplanowano również przedsięwzięcia mające na celu podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji studentów i absolwentów Instytutu Nauk Biologicznych Uczelni, w szczególności poprzez udział firm członkowskich PZPPF w formułowaniu oczekiwań, co do umiejętności i kwalifikacji absolwentów Instytutu, proponowaniu tematów i realizacji prac dyplomowych, organizowaniu praktyk i staży studenckich oraz staży dla absolwentów. Elementem współpracy będzie też zaproponowany przez resort przedsiębiorczości program doktoratów wdrożeniowych. W jego ramach została uruchomiona nowa ścieżka kariery akademickiej dla doktorantów, którzy otrzymując stypendium z MNiSW mogą w ramach doktoratu podjąć współpracę z przedsiębiorcami, by rozwiązać konkretny technologiczny problem firmy.

– Przemysł farmaceutyczny to obecnie najintensywniej rozwijający się kierunek gospodarki – powiedział  prof. dr hab. Leszek Jerzak, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. – Potrzebuje wsparcia ze strony instytutów naukowych i uczelni. Dla nas jest to wielka szansa zarówno dla rozwoju naukowego, jak i dla kształcenia studentów. Planujemy uruchomienie specjalności biotechnologia farmaceutyczna. Studenci będą dobrze przygotowani m.in. dzięki możliwości odbycia praktyk i staży w firmach produkujących leki. Natomiast absolwenci będą mogli podjąć niezwykle ciekawą i dobrą pracę. Także współpraca naukowa w zakresie rozwiązywania problemów technologicznych zapowiada się interesująco. Zaangażujemy nasz potencjał naukowy. Bardzo mnie cieszy chęć współpracy ze strony PZPPF.

(Materiały Uniwersytet Zielonogórski)