Mając na celu zagrożenie koronawirusem Prezydent Miasta Zielona Góra podjął decyzje dotyczące zmian w pracy Urzędu Miasta na czas epidemii.

Co do zasady urząd od dnia 16 marca będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy.

Kontakt z urzędnikami jest możliwy elektronicznie lub telefonicznie.

Działa poczta elektroniczna urzędu oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez ePUAP. Osoby, które go nie mają profilu zaufanego, mogą go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty

w urzędzie. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz z załącznikami.

 

elektroniczna skrzynka podawcza urzędu

na platformie ePUAP adres: /umzg/SkrytkaESP

ogólny adres poczty elektronicznej Urzędu Miasta

UrzadMiasta@um.zielona-gora.pl

Nieczynne będą biura obsługi interesantów we wszystkich lokalizacjach urzędu oraz kancelaria ogólna urzędu.

Do budynków urzędu wpuszczani będą jedynie dyżurujący pracownicy.

Urząd Stanu Cywilnego ogranicza realizacje zadań.

Bez ograniczeń mieszkańcy Miasta (gdy zdarzenie nastąpiło w Zielonej Górze) mogą załatwić następujące sprawy:

  • sporządzenie aktu zgonu (USC, tel. 68 45 64 946)
  • sporządzenie aktu urodzenia (USC, tel. 68 45 64 942)

W szczególnych przypadkach – po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 68 47 518 34)

możliwy będzie odbiór dowodu osobistego w Wydziale Spraw Obywatelskich

Płatności z tytułu zobowiązań podatkowych można przelewem elektronicznym lub dokonywać bez prowizji w każdej placówce banku PKO BP na terenie miasta.

W przypadku braku możliwości złożenia pisma w formie elektronicznej,

pisma można składać do urzędu w wersji papierowej wrzucając do wystawionej skrzynki przed budynkiem urzędu przy ul. Podgórnej 22.

Na takim piśmie prosimy podać nr tel. kontaktowego i/lub adres email lub adres esp na e-PUAP.

Ogólna informacja telefoniczna: 68 45 64 405

Telefony i emaile do komórek organizacyjnych dostępne na

https://bip.zielonagora.pl/17/Urzad_Miasta/