Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną na terenie kraju, w roku 2021 pracownicy urzędu miasta nie będą mogli doręczać – jak corocznie – decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe mieszkańcom Zielonej Góry.

Zgodnie z § 2 pkt. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2316) organom podatkowym nie zostały udostępnione m.in. dane osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią, osób podlegających izolacji czy też osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu w kierunku SARS-CoV-2 a także osób zakażonych tym wirusem.

Dostęp do ww. danych na mocy powyższego rozporządzenia posiada m.in. operator pocztowy – Poczta Polska. Zasadnym jest zatem, aby decyzje ustalające zobowiązanie podatkowe na rok 2021 były wysyłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

(red)ŁZ