W dniu 24 września 2020r. w godz.12.13 – 12.30 odbędzie się głośna próba elektronicznych syren alarmowych obrony cywilnej.

Nadany będzie (o godz.12.13) sygnał ,,ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut a następnie ,,odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty (godz.12.30). Przed uruchomieniem syren będzie nadany słowny komunikat o ich włączeniu. Jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania i alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej. Powyższy trening prowadzony przez służby Wojewody Lubuskiego proszę traktować jako szkolenie obsad redakcji rozgłośni w  przekazywaniu sygnałów z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności.
UM - ZG