W dniu 25 czerwca 2020r. (czwartek) w godz.12.13 – 12.30  odbędzie się głośna próba elektronicznych syren alarmowych obrony cywilnej.

Nadany będzie (o godz.12.13)  sygnał ,,ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut a następnie ,,odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty (godz.12.30).

Przed uruchomieniem syren będzie nadany słowny komunikat o ich włączeniu.

Jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania  i  alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej”.

Powyższy trening prowadzony przez służby Wojewody Lubuskiego proszę traktować jako szkolenie obsad redakcji rozgłośni w  przekazywaniu sygnałów z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności.

materiały UM ZG