W sobotę, 30 listopada odbędzie się 10. edycja Dnia Otwartego Notariatu, największej akcji edukacyjnej organizowanej przez samorząd notarialny. Tego dnia w 29 miastach Polski, w tym w Zielonej Górze niemal 600 notariuszy będzie udzielało wszystkim zainteresowanym bezpłatnych informacji prawnych.

W tym roku Dzień Otwarty Notariatu organizowany jest już po raz dziesiąty. O tym, że akcja samorządu notarialnego jest potrzebna i trafia w potrzeby społeczeństwa, najlepiej świadczy jej popularność – co roku z informacji udzielanych przez notariuszy korzysta kilka tysięcy osób. W tym roku odbędzie się także w Zielonej Górze. Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent miasta Janusz Kubicki. 

W czasie tegorocznej edycji będzie można dowiedzieć się, jak bezpiecznie rozporządzać swoim majątkiem, i jak we właściwy sposób, zadbać o interesy swoje i swoich najbliższych, notariusze wyjaśnią zainteresowanym, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem (notarialne poświadczenie dziedziczenia) – informuje notariusz Agata Laskowska koordynatorska akcji w województwach lubuskim i wielkopolskim.

Spotkania z notariuszami w czasie Dnia Otwartego Notariusza są dobrą okazją do poszerzenia swojej wiedzy na temat rodzajów umów pozwalających na bezpieczne dysponowanie swoim życiowym dorobkiem, np. umowy darowizny czy umowy dożywocia, które są bardzo często mylone. Notariusze wyjaśnią, jak najkorzystniej uregulować stosunki majątkowe w małżeństwie czy przejść przez procedury związane z dziedziczeniem (notarialne poświadczenie dziedziczenia). Wskażą na szereg czynności prawnych, których w sposób alternatywny dla postępowań sądowych można dokonać w kancelarii notarialnej, oszczędzając przy tym czas i pieniądze (np. sprawy związane z dziedziczeniem lub umowy alimentacyjne).

Notariusze powiedzą także, jak uniknąć czynności niebezpiecznych, które mogą stanowić zagrożenie dla całego naszego majątku (lichwiarskie pożyczki i umowy przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie).

Przedsiębiorców zainteresują informacje o nowych regulacjach związanych z zarządem sukcesyjnym, które w wypadku śmierci przedsiębiorcy bardzo często pozwalają działać dalej firmie i uchronić ją przed bankructwem.

W Urzędzie Marszałkowskim będzie można porozmawiać z dyżurującymi rejentami o wszystkich czynnościach dokonywanych w kancelariach notarialnych i leżących w kompetencjach notariuszy. To także element potrzebnej edukacji prawnej społeczeństwa – mówi notariusz Marta Miśkiewicz, koordynatorka akcji w Zielonej Górze. 

Dzień Otwarty Notariatu odbędzie się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, w sobotę 30 listopada, w godzinach od. 10.00 do 16.00.

Więcej informacji na temat Dnia Otwartego Notariatu na stronie: www.porozmawiajznotariuszem.pl