Zielonogórscy policjanci ruchu drogowego przez cały dzień prowadzili działania „PIESZY”, których celem było zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. W trakcie ich trwania policjanci zwracali szczególną uwagę na sposób zachowania zarówno pieszych, jak i kierujących samochodami w stosunku do pieszych.

Bezpieczeństwo pieszych to jeden z priorytetów działania zielonogórskiej policji. Policjanci patrolują ulice miasta i sprawdzają przestrzeganie przepisów przez kierujących pojazdami mechanicznymi. Jak wynika z policyjnych statystyk i doświadczenia oraz obserwacji policjantów, kierujący samochodami nie zawsze ustępują pierwszeństwa pieszym, a często bywa też tak, że wymuszają pierwszeństwo przejazdu czy doprowadzają do niebezpiecznych sytuacji, kiedy pieszy znajduje się już na przejściu.

Jednakże pieszy także musi przestrzegać przepisów prawa. Nie wolno wtargnąć na przejście nie upewniwszy się, czy samochód może się bezpiecznie zatrzymać. Prawda, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach, ale to nie oznacza, że zmieniły się zasady przechodzenia przez jezdnię – nadal zanim wejdziemy na przejście należy spojrzeć w lewo i w prawo oraz ponownie w lewo, a upewniwszy się, że nie ma samochodów lub kierujący zatrzymali swoje pojazdy, możemy bezpiecznie wejść na pasy.

Policjanci zwrócą także uwagę na takie wykroczenia jak przekraczanie dozwolonej prędkości, w szczególności przed i na przejściach dla pieszych, wyprzedzanie na przejściach dla pieszych,  nieustąpienie pierwszeństwa pieszym i inne wykroczenia popełniane w stosunku do osób pieszych. Jednakże również piesi muszą liczyć się z konsekwencjami w przypadku popełnienia wykroczeń w ruchu drogowym, np. przechodzenia w miejscach niedozwolonych czy na czerwonym świetle.

Policjanci są konsekwentni wobec osób naruszających przepisy Ustawy prawo o ruchu drogowym, narażających innych uczestników ruchu. Na pewno jak zwykle surowego traktowania mogą się spodziewać nietrzeźwi kierujący. Mundurowi obserwują skrzyżowania, przejścia dla pieszych, ścieżki rowerowe i główne ciągi komunikacyjne, wszystkie te miejsca gdzie najczęściej dochodzi do potrąceń.

Poprzez takie policyjne działania prowadzone cyklicznie chcemy, aby wszyscy uczestnicy ruchu drogowego przestrzegali przepisów, wtedy na pewno będzie bezpieczniej na zielonogórskich ulicach.

KMP - ZG