W zielonogórskim Biurze Wystaw Artystycznych trwają Letnie Spotkania Młodych Twórców 2020. Warsztaty artystyczne odbywające się w cyklach tygodniowych przeznaczone są dla dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Nie ma czasu na nudę. Jest zabawa, nauka i ciekawie spędzany czas!

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie siedzą, tekst „KOLOROWA ROWA ZIEL EN”
fot. BWA ZG

Podczas Letnich Spotkań Młodych Twórców dzieci wykonują zadania, które rozbudzą wyobraźnię, zmuszą do twórczego, kreatywnego działania. Uczestnicy doświadczają sensorycznie poprzez pracę z różnorodnymi materiałami o kształty, materiały, faktury. Dzieci działają też w przestrzeni.

Obiektem zainteresowań stał się papier, kamień, nożyce. Indywidualna praca każdego uczestnika jest częścią jednego, wspólnego działania. Działanie jednostki wpłynie na kontekst wspólnej narracji całotygodniowych spotkań.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie stoją, dziecko, buty, drzewo i na zewnątrz
fot. BWA ZG

W ramach przedsięwzięcia odbywają się także Warsztaty pt. “wszysKTO GRA?!”, czyli spotkanie na granicy sztuk wizualnych i muzyki. Motywem przewodnim spotkań jest dźwięk, który przekładany jest na gesty ołówkiem, farbą akrylową, akwarelową, kredkami, piaskiem i słowem. Uczestniczy warsztatów tworzą instrumenty i malarskie melodie, które oddają zasłyszane dźwięki natury i rytmy codzienności.

dg - WZG