Zielonogórskie wodociągi walczą z nieuczciwością i zapobiegają bezumownym podłączeniom do sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie zachęcają do uczciwości i zapraszają do zawarcia umowy.

Jak poinformowały nas “Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w związku z faktem nielegalnego podłączania się niektórych mieszkańców Zielonej Góry do sieci kanalizacyjnej bez podpisanej umowy podjęto działania w celu likwidacji tego procederu. Wodociągi dokonują weryfikacji adresów mieszkańców w zakresie zawartych umów o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Po takiej analizie przygotowany jest wykaz nielegalnych podłączeń.

Co dzieję się po analizie? Wodociągi odcinają nieuczciwych użytkowników od kanalizacji. Technicznie polega to na zakorkowaniu przyłącza kanalizacyjnego na studni przy kanale głównym w ulicy. Konsekwentnie likwidujemy „dzikie przyłącza” – zaznaczają wodociągi.

Co bardzo ważne jeżeli ktoś z różnych względów korzysta z kanalizacji nielegalnie to czas na naprawę sytuacji poprzez zawarcie umowy. W innym przypadku spotka go przykra niespodzianka w postaci zamknięcia sieci.

dg - WZG