Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozpoczęła wielkie zakupy sprzętu dla polskich szpitali. O dwa urządzenia wzbogaci się zielonogórski szpital.

Sylwia Malcher-Nowak, rzeczniczka Szpitala Uniwersyteckiego poinformowała nas, że placówka otrzyma aparat USG Premium i aparat RTG trzyłóżkowy. Dzięki temu drugiemu, mali pacjenci będą prześwietlani, bez konieczności wstawania z łóżka.

– Bardzo się cieszę, że dobro do nas powraca – mówi Filip Gryko, szef zielonogórskiego sztabu WOŚP. –  W zeszłym roku zabraliśmy ok. 350 tys. zł i sprzęt za podobną kwotę dostanie szpital. Będzie służył wszystkim mieszkańcom.

Za pieniądze ze styczniowej zbiórki fundacja Jurka Owsiaka na dobry początek zakupi 110 urządzeń na kwotę 44 mln zł.  Trafią do specjalistycznych szpitali dziecięcych. Na liście znalazły się: trzyłóżkowe aparaty RTG, zestawy endoskopów, aparaty USG i echokardiografy. Jak informuje Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przy zakupie sprzętu, w pierwszej kolejności kierowano się jakością, na drugim miejscu była cena. W konkursie ofert ogłaszanym przez fundację zazwyczaj udaje się „wytargować” ceny nawet o kilkadziesiąt tysięcy złotych mniejsze od rynkowych.

fot. Igor Skrzyczewski Sztab WOŚP Zielona Góra