Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Zjednoczenia 110A w Zielonej Górze, oferuje pracę na zastępstwo na stanowisku księgowej.

Miejsce pracy: Dział Finansowo – Księgowy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
• wprowadzenie do ewidencji księgowej operacji gospodarczych,
• kontrola obiegu dokumentów,
• kontrola ewidencjonowanych dokumentów pod względem rachunkowym.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
• wykształcenie średnie lub wyższe – preferowane ekonomiczne z zakresu rachunkowości,
• znajomość specyfiki pracy w branży wodno-kanalizacyjnej,
• ogólna znajomość przepisów w zakresie rachunkowości, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych,
• dobra znajomość obsługi komputera i bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office, w szczególności Microsoft Excel,
• umiejętność pracy w zespole,
• samodzielność i sumienność.

Wymiar etatu: pełny

Wynagrodzenie za pracę – negocjowane indywidualnie

Termin przesyłania dokumentów:
• do dnia 05.06.2020 r. , decyduje data otrzymania oferty na skrzynkę email.

Wymagania dodatkowe/dokumenty i oświadczenia/:
• życiorys /CV i list motywacyjny zawierające klauzule – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
• kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

Składanie dokumentów:
• „elektronicznie na skrzynkę email: poczta@zwik.zgora.pl podając w tytule wiadomości „oferta pracy – księgowa na zastępstwo”.

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. zwracają się z prośbą o podpisanie i załączenie do oferty Oświadczenie Dotyczące Danych Ochrony Danych Osobowych Oraz Oświadczenie Do Rekrutacji Bieżącej Księgowa 2020

materiały: Wodociągi Zielona Góra