„Modernizacja procesu filtracji pośpiesznej i pompowni wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada w Zielonej Górze” to pełna nazwa inwestycji jaką rozpoczynają Zielonogórskie Wodociągi.

Zadanie jest kontynuacją modernizacji Stacji Uzdatniania Wody. Ma na celu poprawę stanu technicznego SUW oraz unowocześnienie procesu uzdatniania wody w procesie jej filtracji. Zmodernizowana zostanie również wielofunkcyjna pompownia.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku
fot. zwik
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o. z Częstochowy. W jego zakresie będzie zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie wszystkich robót. Wartość kontraktu wynosi 19 330 000,00 [PLN] bez VAT.
Na razie Wykonawca rozpoczyna prace projektowe, zadanie zakończy w listopadzie 2022 roku. Na zdjęciach miejsce które będzie zmodernizowane. Główny jej cel to poprawa jakości wody.
Może być zdjęciem przedstawiającym w budynku
fot. zwik
zwik