Nie tylko miasto Zielona Góra odwołuje imprezy masowe. Na podobny krok zdecydował się samorząd województwa. Poniżej zamieszczamy komunikat z urzędu marszałkowskiego.

W związku z wykryciem zakażenia koronawirusem w województwie lubuskim Zarząd Województwa Lubuskiego, a także miasto Zielona Góra oraz miasto Gorzów podejmują wspólną, skoordynowaną decyzję o wstrzymaniu wszystkich imprez z udziałem publiczności organizowanych przez miasta, województwo i jednostki podległe na 14 dni. Mieszkańców województwa prosimy o zachowanie spokoju i przestrzeganie zasad higieny. Apelujemy także do jednostek samorządu o podjęcie podobnych działań w odniesieniu do swoich jednostek!

Z prośbą do premiera o wprowadzenie zakazu organizacji imprez masowych i odwołanie tych, które zostały już zaplanowane zwrócił się Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja. Czy to na podstawie decyzji administracyjnych, czy też z woli samych organizatorów mogą być odwoływane konferencje, imprezy sportowe czy koncerty.

Samorząd przypomina również o infolinii NFZ-u w sprawie koronawirusa: 800 190 590. Podaje także numery telefonów do sanepidu oraz na oddział zakaźny zielonogórskiego szpitala. Tam należy się zgłosić, jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byliśmy w obszarze zagrożenia koronawirusem i mamy objawy, np. gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem. Numer telefonu do sanepidu to 507 055 962, a do szpitala – 68 32 96 478.

Aleksandra Pietruszewska - Radio Index