Staw w Łężycy był bardzo zanieczyszczony, pływały w nim martwe ryby. Na szczęście problem rozwiązano.

W lipcu mieszkańcy sołectwa Łężyca zwrócili się do radnego Dariusza Legutowskiego (KO) z prośbą o interwencję w sprawie zanieczyszczonego stawu przy ul. Kościelnej. – wyjaśnia. – 26 lipca wysłałem prośbę o wyczyszczenie stawu do Biura Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra. Tematem zainteresowałem też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. W listopadzie mieszkańcy poinformowali mnie, że w stawie pływają zdechłe ryby, woda ma kolor biały, a wokół roztacza się nieprzyjemna woń – zaznacza.

Sprawą zainteresowali się też m.in. sołtys Łężycy i Agnieszka Kozakiewicz, radna Dzielnicy Nowe Miasto.

Problem rozwiązano. – Staw wyczyściła wynajęta firma – cieszy się radny D. Legutowski. – Urząd Miasta stanął na wysokości zadania za co serdecznie dziękujemy –podkreśla. – Czeka nas jeszcze edukacja ekologiczna mieszkańców, którzy za bardzo zarybiają ten staw.