Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 „Budowlanka” wyjechali do kolegów z miejscowości Głębokie i z Witebska.

Podczas podróży na Białoruś byli także w Mosarzu, podziwiali zabytki Połocka, czy uroki Mińska. Na co dzień poznawali i zgłębiali tajniki lokalnej kuchni, kultury, religii, języka, brali udział w lekcjach w białoruskich gimnazjach. Wyjazd naszej młodzieży poprzedziła kilkudniowa wizyta Białorusinów w Polsce, którzy m.in. mogli podziwiać zabytki i atrakcje Szczecina, Zielonej Góry, Międzyrzecza, Słubic. Brali też udział w prelekcjach o tematyce obywatelskiej i pozarządowej. Wymiana młodzieży była dofinansowania ze środków MEN i samorządu województwa.

Mariusz Osiński