Każdy z nas może pomóc dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Zielonej Górze wyruszyć w niezwykły rejs żaglowcem. To prawdziwa szkoła życia i charakteru.

Z inicjatywy Tomasza Gniewczyńskiego, członka Stowarzyszenia Nasze Dzieci, i dzięki wsparciu armatora, sześcioro dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Zielonej Górze, ma szansę uczestniczyć w rejsie polskim żaglowcem STS Fryderyk Chopin. Rejs to nie tylko wyjątkowa przygoda. Obecność na wachcie przez całą dobę, to codzienne zmaganie się z własnymi ograniczeniami, obowiązki, dyscyplina, współpraca i odpowiedzialność za innych. Siedem dni na STS Chopin to szkoła życia! To też bardzo dobra okazja na atrakcyjne i aktywne spędzenie wolnego czasu, zdobycie nowych doświadczeń i umiejętności, poznanie ciekawych miejsc. Organizatorzy zaszczepią w młodych pasje podróżnicze i żeglarskie, które w przyszłości zapobiegną wykluczeniu społecznemu.

Jak przekonują organizatorzy już w 2018 r. podczas The Tall Ship Races, można było zauważyć przemiany jakie zaszły w młodzieży. Młodzi ludzie pokonali własne słabości, nabrali pewności siebie, nauczyli się współpracy z rówieśnikami i odpowiedzialności. Wiedzą już co to dyscyplina. Jeśli inicjatywa poruszyła wyobraźnię i serce, można ją wesprzeć na dwa sposoby:

* dokonać wpłaty dowolnej kwoty na rachunek stowarzyszenia „Nasze Dzieci” – Bank Alior Zielona Góra, numer konta 73 2490 0005 0000 4530 1418 0944 z dopiskiem „Rejs”.

* podjąć zobowiązanie sponsorskie, ponosząc całkowity koszt uczestnictwa jednego dziecka. W takim wypadku prosimy o kontakt z P. Tomkiem Gniewczyńskim w celu uzgodnienia szczegółów, tel. 68 326 05 91 lub 68 326 08 30.

Rejs STS Fryderyk Chopin zaplanowano w ramach The Tall Ship Races 2020. Szczegóły wydarzenia znajdziemy na stronie http://www.fryderykchopin.pl/