Ze Starego Kisielina dostaniemy się rowerem do centrum miasta. Nowa trasa pobiegnie też wzdłuż łącznika osiedla Pomorskiego z trasą S3 i lasem do CRS. Drogi dla rowerów we wschodniej części Zielonej Góry buduje firma Bud-Dróg z Kożuchowa. Umowa jest realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a jej wartość opiewa na kwotę 4 mln 798 tys. zł.

Trasa ze Starego Kisielina do CRS liczy 5 kilometrów i 361 metrów. Początkowy odcinek o nawierzchni asfaltowej od ul. Stary Kisielin-Graniczna do ul. Trójmiejskiej (obok komisariatu Policji) jest już gotowy. Trwa wydłużanie trasy do ronda Orląt Lwowskich. Na tym skrzyżowaniu będziemy mogli kontynuować jazdę w trzech kierunkach. Powstanie połączenie z istniejącą drogą dla rowerów i pieszych biegnącą w kierunku osiedla Śląskiego oraz dwie zupełnie nowe drogi dla rowerów.

Pierwsza z nich połączy się na wysokości zjazdu do marketu Intermarche ze ścieżką biegnącą do centrum wzdłuż ul. Szosa Kisielińska. Druga poprowadzona zostanie wzdłuż ul. Kętrzyńskiej i przez las aż do basenu i hali sportowej przy ul. Sulechowskiej. Trwa kształtowanie nasypów prowadzących nową drogę dla rowerów do wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi. Kilka lat temu podczas budowy łącznika os. Pomorskiego z drogą ekspresową S3 na wiadukcie stworzono miejsce dla trasy rowerowej. Dzięki temu dzisiaj nie ma potrzeby budowy kosztownej kładki czy poszerzenia istniejącej konstrukcji. Ścieżka rowerowa będzie przebiegać lasem i połączy się z nowym odcinkiem drogi rowerowej wzdłuż parkingu przy CRS i odnogą przy wodociągach w kierunku ul. Trasa Północna. Oba fragmenty powstały latem tego roku.

Blisko 25 kilometrów ścieżek rowerowych i dróg przyjaznych dla rowerzystów powstało w południowej części Zielonej Góry na następujących ulicach: Racula-Głogowska, Racula-Witosa, Racula-Polna, Drzonków-Ośrodkowa, Drzonków-Olimpijska, Ochla-Kożuchowska, Ochla-Sosnowa, Ochla-Konopnickiej, Ochla-Makuszyńskiego, Ochla-Szkolna, Ochla-Leśna, Ochla-Zielonogórska, Botaniczna, Nowojędrzychowska, Zatonie-Zielonogórska, Zatonie-Strumykowa i Zatonie-Księżnej Doroty.

W ramach budowy obwodnicy południowej powstanie nowa trasa rowerowa biegnąca od ronda przy zjeździe do Raculi do nowego ronda, które powstanie na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą prowadzącą z Jędrzychowa do Zatonia.

W połowie grudnia będzie gotowa ścieżka z Zawady do Krępy i z Zawady do mostu w Cigacicach. Firma Bud-Dróg z Kożuchowa przejęła inwestycję niedokończoną przez poprzedniego wykonawcę. Ułożono już nawierzchnię bitumiczną ścieżek. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe w obrębie dwóch mostków nad ciekami wodnymi. Powstają dwa miejsca odpoczynku dla rowerzystów z oświetleniem fotowoltaicznym. W tym rejonie miasta przybędzie prawie 7,5 kilometra nowych dróg dla rowerów.

– Drogi dla rowerów we wschodniej, południowej i północnej części miasta zaczęły się wreszcie łączyć z trasami w centrum Zielonej Góry – cieszy się Robert Górski, szef Stowarzyszenia Rowerem do Przodu. – Co ważne są to drogi rowerowe, które spełniają oczekiwania cyklistów, takie jak asfaltowa nawierzchnia, wtopione krawężniki czy bezpieczne przejazdy rowerowe.

Foto: Piotr Jędzura