W niedzielę 4 października 2020 w Zielonej Górze odbędą się XII Uroczystości Kresowe. Zapraszamy do zapoznania się z programem uroczystości. 

Program uroczystości:
09.00 – Koncert pieśni patriotycznych i religijnych w wykonaniu zespołu wokalnego „Nasza Łężyca” /w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej/
09.30 – Msza św. w intencji Ofiar Ludobójstwa Wołyńsko-Małopolskiego
11.00 – Uroczystości na Skwerze Kresowym przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej, m.in.:
– przemówienia
– poświęcenie i złożenie w krypcie Pomnika ziemi z Huty Pieniackiej
– odsłonięcie tablic upamiętniających Pomordowanych na Kresach
– apel pamięci
– złożenie wieńców, kwiatów i zniczy
13.00 – prelekcja ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego dotycząca aktualnej problematyki kresowej /w kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej/
ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie „Pamięć Polskich Kresów” w Zielonej Górze Łężycy
Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze Przylepie
Stowarzyszenie „Nasza Łężyca” w Zielonej Górze Łężycy
Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Zielonej Góry Łężycy
oraz organizacje, stowarzyszenia i instytucje współpracujące
UM - ZG