Wodociągi Zielona Góra apelują aby koniecznie zabezpieczcie wodomierze i instalacje wodno-kanalizacyjne przed mrozami. Pozwoli nam to uniknąć wielu awarii i problemów. Nie dajmy się zimie zaskoczyć.

 

Jak czytamy w komunikacie wodociągów – Jak co roku przypominamy o konieczności zabezpieczenia przed skutkami mrozu wodomierzy, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych oraz instalacji wewnętrznych znajdujących się w nieogrzewanych pomieszczeniach. Informujemy również o konieczności dokonania odwodnienia i oczyszczania studzienek wodomierzowych oraz zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych znajdujących się na zewnątrz posesji.

 

Zima, tuż-tuż i coraz niższe temperatury. Pamiętajmy, że niezabezpieczenie wodomierzy lub instalacji przed niepożądanym działaniem niskich temperatur może być groźne dla instalacji wodno-kanalizacyjnych i może doprowadzić do awarii co skutkować będzie przerwą w dostawie wody.

dg - wzg