W dniu 12 grudnia 2019r. w godz.12.13 – 12.30  odbędzie się głośna próba elektronicznych syren alarmowych obrony cywilnej.

Nadany będzie (o godz.12:13)  sygnał ,,ogłoszenie alarmu” – modulowany dźwięk syren w okresie 3 minut a następnie ,,odwołanie alarmu” – dźwięk ciągły trwający 3 minuty (godz.12:30). Przed uruchomieniem syren będzie nadany słowny komunikat o ich włączeniu.

Jest to sygnał treningowo-szkoleniowy, mający na celu sprawdzenie stanu technicznego systemu ostrzegania  i  alarmowania oraz zapoznanie ludności z sygnałami Obrony Cywilnej.

Powyższy trening prowadzony przez służby Wojewody Lubuskiego proszę traktować jako szkolenie obsad redakcji rozgłośni w  przekazywaniu sygnałów z zakresu ostrzegania i alarmowania ludności.