Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej od 29 września do 8 października spotkali się z zielonogórskimi sołtysami w terenie. To była dobra okazja do podsumowania dotychczasowej współpracy w zakresie utrzymania czystości i zieleni w Dzielnicy Nowe Miasto.

Objazd sołectw odbywa się co roku. Większość sołtysów była zadowolona ze współpracy z ZGK, czemu dali wyraz np. na Facebooku. Tak jak Dorota Bojar, sołtyska Ochli. Warto zaznaczyć, że pracownicy ZGK wszelkie uwagi starają się rozpatrzyć na korzyść sołectw.

Józef Kobyliński, sołtys Jarogniewic prosił o większy pojemnik na śmieci przy sali wiejskiej, pomoc przy wywozie odpadów przed świętem 1 listopada i o nasiona trawy do wykonania podsiewu przy sali. Jan Smoter, sołtys Zawady przedstawił problem pojemników na odzież używaną, które są rozstawione na terenie poszczególnych sołectw i nie są opróżniane. I tak jest niestety wszędzie.

– Pojemniki na odzież nie należą do nas – wyjaśnia Krzysztof Sikora, prezes ZGK. – Są własnością firm i stowarzyszeń. Na każdym pojemniku jest numer telefonu do firmy, która zajmuje się jego opróżnianiem. Proszę tam dzwonić i naciskać, żeby albo zabrali pojemnik, albo częściej go opróżniali.

Prosili o kwietniki

Sołtys Kiełpina Aneta Walczak prosiła o pomoc w stworzeniu kwietników „w palach”, które miałyby zostać usytuowane przy placu zabaw na nowo rewitalizowanym miejscu. Zadeklarowała, że materiał na kwietniki (drewno) sołectwo już ma. K. Sikora miał dla A. Walczak dobrą wiadomość. – Jeszcze w tym roku nasi pracownicy zrobią kwietniki i obsadzimy je jesiennymi kwiatami.

Jolanta Rabęda, sołtys Łężycy poprosiła o pomoc w pielęgnacji skwerku przy sali wiejskiej.

Zatonie szykuje się na otwarcie Parku Książęcego. Tu również przy nasadzeniach jest obecny ZGK.

Sołtys Raculi Mirosława Jabłonka wraz radnym Tomaszem Sroczyńskim zaprezentowali skwer przy ul. Racula-Witosa, który chcieliby zrewitalizować. Prezes K. Sikora poinformował ich, że obecnie trwają ustalenia, co i jak można zrobić wspólnymi siłami sołectwa i ZGK na tym terenie.

Sołtys Ochli zgłosiła zaniedbany teren przy nowo wybudowanej przychodni lekarskiej. Już dzień po zgłoszeniu problemu był tam porządek.

fot. ZGK

Współpracują z sołtysami cały rok

Z sołtysami współpracujemy i spotykamy się przez cały rok – podkreśla K. Sikora. – To nie jest tak, że widzimy się tylko raz. Podsumowanie ma jednak trochę inny charakter. Na co dzień rozmawiamy o bieżących sprawach, a to jest takie trochę spojrzenie na chłodno na naszą pracę. Pojawiają się uwagi, ale także i podziękowania. W przeglądzie nie chodzi tylko o cukrowanie. Ze słów krytyki też się cieszymy, bo dają nam impuls do poprawy działań.

Na koniec prezes ZGK podkreśla, że dużo głosów i cennych uwag przychodzi też od radnych Dzielnicy Nowe Miasto i rady miasta z tego okręgu np. od Wiesława Kuchty i Tomasza Sroczyńskiego. – Staramy się te uwagi łączyć – kończy K. Sikora.

(rk)-WZG