Z okazji Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów, który przypada w listopadzie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze wspólnie z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra uruchomi specjalną Infolinię dla seniorów. Już od dzisiaj, tj. od 6 listopada br. pod numerem 68 322 91 61 będzie dyżurować ekspert ZGK, który odpowie na pytania jak właściwie segregować odpady. 

Infolinia będzie czynna w listopadzie, w każdy piątek, w godz. od 9.00 do 11.00. Kampania ma na celu zainteresowanie problematyką gospodarki odpadami, w szczególności prawidłową segregacją odpadów, ograniczaniem ich masy oraz recyklingiem i upcyklingiem.

tel. 68 322 91 61

W Europie każdego roku wytwarza się miliardy ton odpadów. Niewłaściwie zagospodarowane odpady zanieczyszczają środowisko oraz przyczyniają się do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych, a co za tym idzie – zmian klimatycznych.

Działania realizowane w ramach EWWR (European Week for Waste Reduction) odnoszą się do zasady „3R” – reduce (redukuj), reuse (ponownie używaj), recycle (poddawaj recyklingowi), która stanowi jednej z filarów zrównoważonego rozwoju.
Wydarzenia organizowane podczas Europejskiego Tygodnia Redukcji Odpadów mają na celu podnoszenie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie nowego podejścia do zarządzania zasobami naturalnymi oraz gospodarowania
odpadami, tj. wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym. Mają też za zadanie wskazać na problem związany ze zwiększającą się ilością wytwarzanych odpadów, ale jednocześnie na możliwości radzenia sobie z nimi. Do takich rozwiązań należy m. in. selektywne zbieranie odpadów, w skutek czego zyskujemy czysty surowiec wtórny z przeznaczeniem do recyklingu lub innych form odzysku.

Ze strony Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zielonej Górze kampanią koordynuje Agnieszka Miszon.
Informacja na FB https://www.facebook.com/EDZielonaGora

ma - wzg