Poznaliśmy wyniki egzaminu ósmoklasisty. Zielona Góra tradycyjnie bardzo dobrze wypadła na tle całego województwa lubuskiego.

– Zielona Góra pokonała drugą stolicę województwa Gorzów z matematyki, języka niemieckiego i języka angielskiego – mówi Lidia Gryko, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w magistracie. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z tych rezultatów. Nie ukrywam, w związku z pandemią koronawirusa – obawy były spore. To wspólny sukces i wysiłek uczniów, nauczycieli i rodziców.  Serdecznie im gratuluję. W szczególności chciałabym docenić rolę nauczycieli i rodziców, którzy musieli więcej pracować z dziećmi– podkreśla. – I było im bardzo trudno, użyczali np. własne laptopy, za swoje pieniądze kupowali potrzebne materiały – wylicza. – Efekt jest bardzo dobry, naprawdę możemy być dumni.

Do egzaminu ósmoklasisty w mieście przystąpiło 1134 osoby. Zielonogórscy uczniowie uzyskali z języka polskiego średnią 60,94 proc. , z matematyki 51,07 proc., z angielskiego 60,69 proc., a z języka niemieckiego 59,12 proc., co spowodowało, że nasza średnia jest wyższa od średniego wyniku województwa lubuskiego oraz średniej krajowej.

Szczegóły wyników znajdziemy na stronie : https://mapa.wyniki.edu.pl/MapaEgzaminow/

(rk)-WZG