Branżowe pismo „Perspektywy” już od ponad 20 lat publikuje krajowy ranking liceów i techników. Kapituła bierze pod lupę ponad tysiąc placówek oświatowych.

Główne kryteria oceny, to osiągnięcia uczniów danej szkoły uzyskane podczas olimpiad przedmiotowych, wyniki egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym, wyniki z przedmiotów dodatkowych, a przypadku techników uwzględniono też wyniki egzaminów zawodowych. W najnowszym rankingu liceów, na najwyższej pozycji spośród zielonogórskich szkół uplasowało się I LO im. Edwarda Dembowskiego, które w kraju zajęło 92. miejsce. Wśród techników prym w Zielonej Górze, jak i całym regionie wiedzie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1, popularna „Budowlanka”, która w kraju zajęła wysokie 19. miejsce. W klasyfikacji zielonogórskiej wśród liceów drugie miejsce zajęło IV LO (pozycja w kraju 234.), a trzecie V LO (pozycja w kraju 259). Natomiast w klasyfikacji techników drugie w Zielonej Górze jest Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych (144. miejsce w kraju), a trzecie Technikum nr 2 „Elektronik” (458. pozycja w klasyfikacji krajowej). W całej Polsce wśród liceów najwyżej oceniono warszawskie XIV LO im. Stanisława Staszica. W pierwszej trójce znalazły się jeszcze Uniwersyteckie LO w Toruniu i XII LO w Szczecinie. W rankingu techników najwyższą ocenę uzyskało Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie. Za nim Technikum nr 7 w Nowym Sączu i Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie.