LUG Light Factory, spółka zależna LUG S.A., czołowego europejskiego producenta profesjonalnych rozwiązań́ oświetleniowych działającego na arenie międzynarodowej, zawarła umowę z Miastem Stołecznym Warszawa, której przedmiotem jest dostawa nowych opraw oświetleniowych w technologii LED dla Stolicy. Całkowita wartość umowy wynosi 32,08 mln zł brutto. W kontrakcie zapisano także możliwość skorzystania z „prawa opcji” co oznacza, że bez dodatkowego przetargu miasto będzie mogło zwiększyć zamówienie o kolejne oprawy LED o wartości 5 mln zł brutto. Umowa będzie realizowana w latach 2021-2022.

– Realizujemy wiele projektów infrastrukturalnych w Polsce, w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Południowej. Jednak kontrakt na wymianę blisko 40 tys. opraw w Warszawie jest dla nas strategiczny zarówno z punktu widzenia jego wartości, jak również prestiżu. W przetargu wzięło udział 6 oferentów, w tym dwóch największych światowych graczy, z którymi konkurujemy o wiele projektów. Wygrana cieszy tym bardziej, że to LUG, z w pełni polskim kapitałem oświetli stolicę naszego kraju – podkreśla Ryszard Wtorkowski, Prezes Zarządu LUG Light Factory.

To jeden z największych kontraktów tego rodzaju w Europie. Więcej, bo 56 tys. opraw wymieniono dotychczas w Manchesterze, a obecnie trwa wymiana 60 tys. opraw w Wiedniu. Łączna wartość projektu to ponad 32 mln zł brutto z możliwością zwiększenia tej wartości o kolejne 5 mln zł, jeśli Warszawa skorzysta z przysługującego jej prawa opcji.

Więcej informacji na profilu LUG Light Factory:

źródło: lug.com.pl