Być może słyszysz lub widzisz, że jedna z osób będących ze sobą w związku krzyczy na partnera, bije go lub niszczy przedmioty będące w domu. Być może słyszysz płacz dziecka, spowodowany tym, że jest ono krzywdzone. Być może Twoja znajoma, przyjaciółka lub ktoś z rodziny opowiedział ci o doznawanej przemocy. Znaczy to, że jesteś świadkiem przemocy i zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie powinieneś zawiadomić o tym Policję.

Czym jest przemoc? Jakie są jej rodzaje? Jakie mogą być jej skutki? Przemoc wobec dzieci… Czym jest cyberprzemoc? Jak i gdzie szukać pomocy?  Odpowiedź na te i inne pytania da kampania „Widzę, słyszę, reaguję – zielonogórska Kampania przeciw przemocy”, która ma za zadanie uświadomienie społeczeństwu czym jest przemoc i jakie zachowania zaliczamy do zachowań noszących znamiona przemocy.

Jej celem jest też kształtowanie pozytywnych postaw wśród społeczności lokalnej poprzez promowanie i wzmacnianie zachowań empatycznych wobec osób dotkniętych przemocą. Kampania ma także uświadomić, że rola świadka w przeciwdziałaniu przemocy jest nie do przecenienia – nierzadko jest to jedyna osoba, która pomimo swoich obaw, może przerwać krąg przemocy.

KMP - ZG