Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja wykorzystują łagodną zimę, realizując kolejną inwestycję.

Sprawnie postępują prace przy budowie kanalizacji sanitarnej przy ulicach Sopockiej, Trójmiejskiej, Puckiej na osiedlu Kaszubskim i przy Szosie Kisielińskiej. Wykonawca robót – firma Wiesław Tarczyński z Golina, prawdopodobnie zakończy inwestycję z dużym wyprzedzeniem. Zgodnie z planem prace miały potrwać do czerwca. Pogoda jednak jest bardzo łaskawa, a pracownikom robota dosłownie pali się w rekach. Łącznie powstanie 1200 metrów sieci kanalizacyjnej i ponad 40 studni kanalizacyjnych. W planach jest też budowa odgałęzień sieci do granic posesji. Mieszkańcy mogą już występować do ZWIK o wydanie warunków na przyłączenie do kanalizacji.

Inwestycja kosztuje ok. 600 tys. zł.

fot. Wodociągi Zielona Góra