Miasto wprowadziło zmiany w naborze do placówek oświatowych. Nadal odbywa się rekrutacja do żłobków, która ruszyła 2 marca. Rodzice muszą jednak składać dokumenty do naboru w innej formie.

Papierowe wnioski o przyjęcie dziecka do placówki będą przyjmowane poprzez skrzynki nadawcze.

“Składanie wniosków pisemnych do żłobka pierwszej preferencji będzie się odbywało jedynie za pośrednictwem skrzynek podawczych, które są wywieszone na budynkach żłobków. Czyli rodzic powinien przynieść swoje dokumenty (bardzo ważna informacja: zakopertowane, z załącznikami) i powinien wrzucić to do skrzynki nadawczej. Wszystkie żłobki mają otwarte furtki, można przejść na ich teren, natomiast do żłobka już się rodzic nie dostanie”Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Termin naboru do żłobków pozostaje bez zmian – dokumenty należy złożyć do 27 marca. Zmieniony został za to termin rozpoczęcia rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli.

“Ten dzień został wyznaczony teraz na 15 kwietnia. Czyli na miesiąc przekładamy początek naboru i oczywiście będziemy monitorowali sytuację. Jeżeli będą jakieś zmiany, to będziemy o tym państwa informować”Jarosław Skorulski.
Naczelnik Wydziału Oświaty przypomina, że placówki edukacyjne w mieście są zamknięte. Wypłaty dla nauczycieli i pracowników nie są zagrożone. Mogą być przekazywane poprzez elektroniczne systemy związane z księgowością.
Aleksandra Pietruszewska - Radio Index